Logo Gmina Mokobody

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11415
W sumie: 169256

Gospodarka odpadami

 

 

Uwaga oddzielne konto do wpłat za gospodarowanie odpadami !!!

Nowe konto: Nr  74 9193 0008 0000 0101 2000 0150

 

Terminy i sposoby płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności:

za I kwartał (styczeń, luty, marzec) - do 15 marca danego roku

za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) - do 15 maja danego roku

za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) - do 15 września danego roku

za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) - do 15 listopada danego roku

Sposoby uiszczania opłaty:

- przelewem na rachunek bankowy Gminy Mokobody

BANK SPÓŁDZIELCZY W MOKOBODACH
Nr  74 9193 0008 0000 0101 2000 0150

(tytuł przelewu: opłata za odpady "nr raty i rok, adres nieruchomości podany w deklaracji"

np. : opłata za odpady rata 4/2016 Mokobody ul. Siedlecka 369)

- w kasie Urzędu Gminy

- u inkasenta

- bezpośrednio w Banku Spółdzielczym w Mokobodach bez opłaty bankowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy

W grudniu 2019 r. została podpisana umowa n z firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Węgrowie ul. Gdańska 69 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zbieranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mokobody.

Rejest działalności regulowanej

rejestr działalności regulowanej  .pdf

 

 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

2014 r. - 5,08%

2015 r. - 13,53%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

2014 r. - 36,52 %

2015 r. - 32,75 %

 W związku z wprowadzonymi zmianami zobowiązani Państwo są do wypełnienia „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"  Formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Mokobody, można je również pobrać ze strony internetowej z zakładki druki do pobrania. 

     Uchwałą Rady Gminy Mokobody została wybrana metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka takiej opłaty. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą za ich wywóz 12,00 zł miesięcznie za osobę, a ci, którzy segregacji nie będą prowadzili - 24,00 zł. Opłata ta będzie obowiązywać wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Mokobody (nawet bez zameldowania).

 

Uchwały Rady Gminy związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami

2013 r.

Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Mokobody w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mokobody.pdf

Uchwała Nr XXV/150/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.pdf

Uchwała Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf

Uchwała Nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/122/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody.doc

 

 

Wójt gminy zaprasza

 

      Iwona Księżopolska


 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.