Logo Gmina Mokobody

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11960
W sumie: 101739

Gospodarka odpadami

Od września br. usługę odbioru odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku ul. Węgrowska 22, 07- 104 Stoczek.

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu naszej gminy odpadów zmieszanych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania jest ZUO Siedlce, Wola Suchożebrska ul. Sokołowaka 2, 08-125 Suchożebry.

Adres punktu zbierającego odpady folii, sznurka i opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

 

FOL-PLAST Magdalena Rusjan

Bojmie ul. Warszawska 10

08-130 Kotuń

tel. 519 743 264

 

Koszt ponoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez mieszkańców nie ulega zmianie na 2021 r. 

 

 

 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 marca 2020 roku:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17 zł miesięcznie od osoby;
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem kompostownika do zbierania bioodpadów wynosi 15,50 zł miesięcznie od osoby;

- podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnili obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 34 zł od jednego mieszkańca za miesiąc w którym nastąpiło zdarzenie braku segregacji;

Mieszkańców obowiązuje bezwzględna segregacja odpadów. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości 34 zł od  osoby. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej.

 

ZMIANY SPOSOBU I TERMINÓW PŁATNOŚCI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Wpłaty za odpady komunalne  za pierwszy kwartał 2020 r.   należy uiszczać na rachunek bankowy Nr 74 9193 0008 0000 0101 2000 0150, w kasie Urzędu Gminy  lub u inkasenta do 15 marca.

 

WAŻNE !!!!

Od kwietnia 2020 r. następuje zmiana terminów płatności właściciel nieruchomości wnosi opłatę  z dołu bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca na nowy rachunek bankowy Gminy Mokobody 74 9193 0008 0000 0101 2000 0150, w banku Spółdzielczym w Mokobodach( bez prowizji) lub w kasie Urzędu Gminy.

Tytuł przelewu: opłata za odpady " za miesiąc  i rok, adres nieruchomości podany w deklaracji"

np. : opłata za odpady kwiecień 2020 Mokobody ul. Siedlecka 369)

KOMPOSTUJ ODPADY - ZAPŁACISZ MNIEJ

Od 1 marca 2020 roku zwalnia się z obowiązku posiadania brązowego worka - zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik i kompostujący odpady pochodzenia roślinnego. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać brązowego worka służącego do gromadzenia bioodpadów. 

Przydomowy kompostownik umożliwia skorzystanie z obniżonej opłaty za odpady z 17 zł za osobę/m-c na 15,50 zł od osoby/m-c.Osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości 1,50 zł od osoby.

Od 1 marca 2020r. należy składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i zadeklarować kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, aby otrzymać zwolnienie.

WAŻNE !!!!

Osoby, które zadeklarują posiadanie kompostowników w miesiącu marzec zapłacą 17 zł od osoby zniżka zostanie odpisana w kolejnym miesiącu po złożeniu deklaracji. 

Poniżej deklaracja do pobrania:

Deklaracja.pdf

Deklaracja_od_01.03.2020.docx

Uchwały Rady Gminy na podstawie których dokonuje się zmian w gospodarce odpadami :

UCHWAŁA_NR_XV.119.2020_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_opłaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.pdf

/UCHWAŁA_NR_XV.120.2020_w_sprawie_terminu,_częstotliwości_i_trybu_uiszczania_opłaty_za_gospodarowanie_odpadami.pdf

/UCHWAŁA_NR_XV.121.2020_w_sprawie_uchwalenia_regulaminu_utrzymania_czystości_i_porządku_na_terenie_gminy_Mokobody.pdf

uchwała_nr_XVI.134.2020_z_dn._30.03.2020_w_sparwie_zmiany_regulaminu_utrzymania_czystości_i_porządku_na_terenie_gminy_Mokobody.pdf

/uchwała_Nr_XX.150.2020_z_dn._21.09.2020_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XV.121.2020_Rady_Gminy_Mokobody_z_dnia_13_lutego_2020_r..pdf

/UCHWAŁA_NR_XV.122.2020_w_sprawie_szczegołowego_sposobu_i_zakresu_świadczenia_usług.pdf

uchwała_nr_XVI.135.2020_z_dn._30.03.2020_w_sprawie_szczegołowego_sposobu i zakresu świadczenia usług..pdf

Uchwała_Nr_XX.151.2020_z_dn.21.09.2020_w_sprawie_zmiany_uchwały_nr_XV.122.2020_w_sprwie_szczegołowego_sposobu_i_zakresu_świadczenia_usług.pdf

 

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy

Od września 2020 r. usługę odbioru odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku ul. Węgrowska 22, 07- 104 Stoczek.

W grudniu 2019 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Węgrowie ul. Gdańska 69 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zbieranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mokobody.

 

Rejest działalności regulowanej

rejestr_dzialalnosci_regulowanej_aktualizacja.pdf

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mokobody za 2017 r.

analiza_stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Mokobody za_2017_r..pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mokobody za 2018 r.

Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_na_terenie_Gminy_za_2018_r..pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mokobody za 2019 r.

Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_na_terenie_Gminy_w_2019_r..pdf

 

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

2014- 36,52%

2015- 32,75 %

2016- 19,76%

2017- 31,8 %

2018- 20,72 %

2019- 30,37 %

 

 

  

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

2014- 5,08 %

2015-  13,53%

2016- 7,94%

2017- 8,64 %

2018- 14,77 %

2019- 18,30 %


 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

 

      Iwona Księżopolska


 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.