Logo Gmina Mokobody

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5128
W sumie: 130441

Konsultacje Społeczne Partycypacja w Planowaniu

„Partycypacja w Planowaniu”

 

Konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego  dotyczą  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości  Kisielany-Kuce. Projekt realizowany jest  w ramach projektu "Partycypacja w Planowaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Podstawowe informacje: 

Pragniemy Państwa poinformować, że  Gmina  Mokobody  przystapiła do  realizację projektu grantowego pn. „Partycypacja w Planowaniu”.  Gmina Mokobody  znalazła się wśród 24 samorządów, które zostały zakwalifikowane do realizacji projektu, w tym jako jedna z 3 gmin z województwa mazowieckiego.

Projekt służy upowszechnianiu jak również realizacji pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysoka jakość merytoryczna konsultacji i forma przyjazna wszystkim mieszkańcom (np. zorganizowanie ich w terenie), pozwoli na faktyczny udział w podejmowaniu decyzji o przestrzeni. Dzięki włączeniu lokalnych społeczności w prace nad projektowanym dokumentem planistycznym od samego początku, mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane  w planie miejscowym. Minimalizowane jest przez to ryzyko złożenia w odniesieniu do tych dokumentów,  dużej liczby uwag i powtarzania procedury w wyniku ich rozpatrzenia. Takie działanie pomaga unikać konfliktów społecznych nie tylko na etapie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu, ale również w dalszej procedurze planistycznej.

Na terenie naszej Gminy rozpoczynają się konsultacje dotyczące części terenu miejscowości Kisielany-Kuce . Na bieżąco będziemy Państwa informować o wydarzeniach związanych z realizacją tegoż projektu. Już dziś serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach ponieważ każdy Państwa głos się liczy!        

Czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

  • ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu
  • jest opracowywany dla części miejscowości Kisielany-Kuce
  • jest aktem prawa miejscowego
  • zawiera część tekstową i graficzną
  • sporządza się w skali 1:1000, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500, 1:2000, 1:5000
  • przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bierze się pod uwagę wiele uwarunkowań
  • projekt mpzp sporządza wójt
  • projekt mpzp musi być zgodny ze studium/ nie może naruszać ustaleń studium

Charakterystyka miejscowości Kisielany-Kuce

Miejscowość Kisielany- Kuce  jest dobrze skomunikowana z Siedlcami (ok. 10 km), dzięki przebiegającej przez nią drodze wojewódzkiej 696, która łączy się z drogą krajową nr 63 (w stronę Siedlec) oraz prowadzi do miejscowości gminnej – Mokobody, a dalej na północ z miastem Węgrów. Dojazd do najbliższej stacji PKP Sabinka zajmuje około 10 minut – prowadzi do niej droga powiatowa. W niedalekiej odległości od miejscowości planowana jest budowa autostrady. Przez miejscowość biegną drogi gminne, które w części zabudowanej miejscowości są utwardzone – asfaltowe. Przy drodze wojewódzkiej znajduje się wyremontowana, działająca świetlica wiejska oraz przystanek komunikacji dalekobieżnej. W części północnej miejscowości dominuje zabudowa mieszkaniowa, w części południowej mieszana zagrodowo – mieszkaniowa. Dużą część gruntów miejscowości zajmują sady, ponadto użytki rolne, łąki i pastwiska oraz lasy. W zachodniej części gruntów wsi Kisielany – Kuce znajduje się wylęgarnia należąca do przedsiębiorstwa DROSED. W Kisielanach – Kucach zamieszkuje 197 osób w 64 gospodarstwach. Miejscowość znajduje się w Siedlecko – Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a także na jej terenie występuje obszar Natura 2000 – Dolina Liwca oraz Dzwonecznik w Kisielanach. Miejscowość ma potencjał turystyczny – powstała wypożyczalnia rowerów, jest możliwość prowadzenia spływów kajakowych Liwcem. Tereny przyrodnicze pozwalają na aktywną turystykę.

Dokumenty planistyczne poddane konsultacjom:

http://bip.mokobody.pl/upload/Uchwa%C5%82a%20Nr%20VIII.83.2019%20z%20dnia13.06.2019%20r.%20w%20sprawie%20sporzadzenia%20miejscowego%20planu%20zgospodarowania%20przestrzennego%20cz%C4%99%C5%9Bci%20miejscowo%C5%9Bci%20Kisielany-%20Kuce.pdf

http://bip.mokobody.pl/upload/UCHWA%C5%81A%20NR%20IX.88.2019%20%20w%20sprawie%20zmiany%20uchwa%C5%82y%20Nr%20VII.83.2019.pdf

http://bip.mokobody.pl/upload/za%C5%82%C4%85czniki%20do%20Uchwa%C5%82y%20IX.88.2019.pdf

Dodatkowe materiały:

Broszura edukacyjna " Planowanie przestrzenne dla każdego"

/_portals_/mokobody/CKFiles/Planowanie-przestrzenne-dla-każdego_www.pdf

 

 

Wójt gminy zaprasza

 

      Iwona Księżopolska


 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.