29 listopada 2015. imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk
Realizacja projektu KREATYWNE PRZEDSZKOLE


Człowiek – najlepsza inwestycja

Od 01. 08.10r. do 31.07.11r. Gmina Mokobody w partnerstwie z Akademią Nauki – Mariolą Kalinowską  realizuje projekt

KREATYWNE   PRZEDSZKOLE

Przedsięwzięcie ma miejsce w Gminnym Przedszkolu

w Mokobodach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. ,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” .

Projekt kierujemy do Dzieci, Rodziców i Nauczycieli Gminnego Przedszkola w Mokobodach.

Główne cele Projektu to :

Ø  zwiększenie udziału dzieci w zajęciach dodatkowych,

Ø wspieranie rozwoju dzieci z naszego przedszkola w zakresie nauki czytania, rozwoju intelektualnego oraz rozbudzania pasji do nauki przez eksperymentowanie,

Ø zwiększenie wiedzy rodziców na temat rozwoju psychofizycznego dzieci,

Ø poznanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy z dzieckiem.

W ramach Projektu będzie realizowany program ,,Mały Odkrywca”, który  prowadzony jest przez licencyjne ośrodki Akademii Nauki w ponad 40 miastach Polski. Program ten jest formą nauki przez zabawę. Zawiera szereg doświadczeń naukowych  z fizyki, chemii i biologii rozbudzających zainteresowania otaczającym je światem, a także budujących przekonanie, że uczenie jest łatwe i bardzo przyjemne.

Program ,,Mały Odkrywca”:

o   umożliwia efektywny  i pełny rozwój dziecka,

o   łączy wesołą zabawę z nauką,

o   pomaga w zdobywaniu  wszechstronnych uzdolnień,

o   rozwija zdolności artystyczne, społeczne i twórcze,

o   daje szansę samodzielnego rozwiązywania problemów,

o   zachęca do działania i myślenia,

o   pobudza ciekawość,

o   akceptuje dziecięce wybory,

o   pomaga osiągnąć sukces.

Biuro Projektu: Gminne Przedszkole w Mokobodach,
                        ul. Wiatraczna 11
                      
 O8 – 124 Mokobody, tel. 25 6411343

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 REGULAMIN PROJEKTU


Realizacja projektu

     Kreatywne przedszkole

Sierpień- rozpoczęliśmy realizację projektu ”Kreatywne przedszkole”.

 

Najpierw odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt.” Twórczy nauczyciel” mające na celu zapoznanie z głównymi założeniami i sposobem realizacji programu ”Mały odkrywca w przedszkolu”. Zakupiono pakiety szkoleniowe dla nauczycieli i przygotowano materiały promocyjne dla rodziców, informację na stronę internetową i do gazety lokalnej.

 

Wrzesień-  zespół realizujący projekt opracował Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Następnie zakupiono pakiety edukacyjne dla dzieci i inne zakupy nie zbędne do realizacji projektu. 21.09.2010r. odbyło się spotkanie inauguracyjne z rodzicami i zaproszonymi gośćmi- p. Wójt Gminy, partnerem projektu Akademii Nauki, pedagogiem szkolnym. Na spotkaniu  p. dyrektor przedstawiła rodzicom ogólne informacje o projekcie, celach, terminie realizacji, ostatecznych beneficjentach. Asystent koordynatora wręczył wszystkim uczestnikom foldery z informacją o projekcie. Dalszej kolejności odczytano regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

    Partner p. Mariola Kalinowska przedstawiła szczegółową prezentację na temat zajęć dodatkowych prowadzonych programem ,, Mały odkrywca w przedszkolu”. Po czym zaprezentowała i omówiła pakiety edukacyjne dla dzieci w ramach projektu. Zachęciła rodziców do udziału w projekcie. Następnie głos zabrała p. wójt Iwona Księżopolska, podkreślając znaczenie zajęć dodatkowych w rozwoju dziecka.

 

Październik-  po przeprowadzonej rekrutacji uczestników i ocenie formalnej deklaracji przyjęto 48 dzieci( w tym 18 dziewczynek i 30 chłopców) i 24 rodziców ( w tym 9 ojców i 15 matek). Sporządzono Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

 Nauczycielki w grupie III i II  przeprowadziły dzieciom wstępny test wiadomości nt. otaczającego świata. Po czym rozpoczęto realizację zajęć,, Mały odkrywca w przedszkolu”.

11.10.2010r. nauczycielki wzięły udział w seminarium pt. ,, Nowa podstawa programowa  a czytanie w przedszkolu” organizowanym przez partnera- Akademię Nauki- Mariolę Kalinowską.

18. 10. 2010r. odbyły się warsztaty dla rodziców pt. ,, Genialny umysł dziecka- trening domowy” prowadzone przez partnera.

27.10.2010r. p. A. Skup przeprowadziła zajęcia otwarte w grupie II pt. ,,Odkrywamy  skarby ukryte w nas”.

 

 Listopad -  przygotowano informację na stronę internetową. Nauczycielki  w grupie II i III  kontynuowały zajęcia z programu ”  Mały odkrywca”.

23 listopada odbyło się spotkanie z rodzicami na którym m. in. podzielono się uwagami na temat realizacji programu ’’Mały odkrywca”, efektami  procesu uczenia się  i wspierania dzieci w rozwijaniu uzdolnień.

24 listopada odbyły się zajęcia połączone ze spotkaniem superwizyjnym prowadzone przez

p. M. Aftykę pt.,, Chcemy pokonać smoka”.

 

Grudzień- dalsza kontynuacja zajęć z programu „ Mały odkrywca”.

2 grudnia 2010r. p. A. Buczek przeprowadziła w grupie II zajęcia koleżeńskie połączone ze spotkaniem superwizyjnym w obecności metodyków Akademii Nauki.


Styczeń –
kontynuowano zajęcia z Małego Odkrywcy
.
W grupie II i III przeprowadzono po 9 zajęć głównych i 12 zajęć utrwalających.

Dzieci otrzymały kolejną książeczkę do domu. Poznały nowy kontynent – Azję.

Przygotowano artykuł do gazety lokalnej.

28.01.11r. odbyły się na warsztaty dla rodziców pt. ,,Indywidualne Wzorce Myślenia czyli uczenie się a emocje”.  Metodyk Akademii Nauki w jasny i ciekawy sposób przedstawiła rodzicom jaki wpływ mają indywidualne zachowania, emocje na proces uczenia się dzieci.

Opracowano i przygotowano ankiety okresowe. W tym miesiącu ankiety dotyczące wpływu nowego programu na jakość uczenia, efekty dzieci i zaangażowanie rodziców wypełnili rodzice i nauczyciele.

Luty – w grupie II i III kontynuowano zajęcia z programu ,,Mały Odkrywca”.

W tym miesiącu dalej dzieci podróżowały po dalekiej Azji. Przygotowały teatr cieni, piły japońską  herbatę z zaczarowanego imbryka, sprawdzały co jest silniejsze woda czy powietrze oraz słuchały i dyskutowały na temat czytanych przez nauczycieli bajek kontynentu azjatyckiego.

Po za tym kontynuowano prowadzenie dokumentacji. Poddano analizie  okresowe ankiety dotyczące wpływu nowego programu na jakość i efekty uczenia oraz zaangażowanie rodziców.

Marzec  - kontynuowano prowadzenie zajęć z ,,Małego Odkrywcy’’ w grupie II i III. 10.03.2011r. odbyły się zajęcia otwarte i superwizyjne  dla rodziców pt. ,,Moje trzy życzenia’’ prowadzone przez panią M. Soszyńską. Dzieci poznały postać tajemniczego ducha Ifryta, który spełniał ich życzenia.

Na kolejnych zajęciach przeniosły się w czasie do starożytnego miasta Ur. Poza tym sprawdzały, jak rozchodzą się i odbijają fale w wodzie, budowały falochron, widziały, jak powietrze unosi monetę czy utrzymuje piłeczkę  pingpongową na dnie miski. Przeczytały kolejną książeczkę i rozpoczęły podróż po Ameryce Północnej.

Kwiecień –dzieci z  grupy II i III uczestniczyły w zajęciach z ,,Małego Odkrywcy”. W każdej grupie odbyło się po 20 zajęć, w tym po 6 zajęć głównych i po 14 utrwalających. W tym miesiącu kontynuowaliśmy podróż po Ameryce Północnej. Tworzyliśmy mapę Ameryki, poznawaliśmy życie Indian, malowaliśmy totemy, robiliśmy pióropusze i woreczki z lekami. Sprawdzaliśmy dlaczego balonik nie pęka nad płomieniem świecy oraz produkowaliśmy dwutlenek węgla.

14.04.11r. w grupie Średniaków odbyło się spotkanie superwizyjne dla nauczycieli pt. „Ostatnia zagadka w Ameryce północnej”. Były to jednocześnie zajęcia otwarte dla rodziców, które poprowadziła p. Aldona Skup. Czytaliśmy wyrazy i wyrażenia przygotowując się do przeczytania ostatniej książeczki.


Maj – zakończyliśmy zajęcia z programu ,,Mały Odkrywca”. Ostatnią naszą podróż odbyliśmy do tajemniczej krainy Inków, gdzie musieliśmy posrebrzyć klucz, a w krainie Azteków uwolnić księżniczkę i nakarmić Słońce palonym cukrem. Oba eksperymenty udały się. Srebro, palony cukier i inne ciekawe obiekty oglądaliśmy również przez mikroskop. Przeczytaliśmy ostatnią książeczkę i pełni wrażeń ,,wróciliśmy do domów”. W maju odbyło się 6 zajęć głównych i 14 zajęć utrwalających.
Poza tym przygotowywaliśmy się do przedstawienia podsumowującego realizację projektu ,,Kreatywne Przedszkole”, które odbędzie się 6. VI. 2011r.

Czerwiec – 6 czerwca 2011r. odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu ,,Kreatywne Przedszkole’’ połączona z podsumowaniem drugiego projektu - ,,Teraz aktywny przedszkolak, później dobry uczeń’’. Uroczystość miała miejsce w OSP w Mokobodach. Rozpoczęła ją część artystyczna w wykonaniu naszych przedszkolaków, na którą złożyły się wspomnienia z  przygód i podróży mających miejsce na zajęciach z ,,Małego Odkrywcy” i scenki teatralne w wykonaniu dzieci z grupy średniaków przedstawiające stroje i zwyczaje mieszkańców państw, które odwiedziły dzieci na zajęciach. Przedstawienie ubogaciła oprawa muzyczna i piękne kostiumy dzieci charakterystyczne dla poszczególnych krajów. Następnie przedstawiono prezentację multimedialną przedstawiającą realizację projektu ,,Kreatywne Przedszkole’’.

W tym miesiącu przeprowadzono również testy podsumowujące wiedzę dzieci  o otaczającym je świecie i znajomość liter i wyrazów.
Od 15 do 22 czerwca przeprowadzono też ankietę podsumowującą wśród rodziców dotyczącą efektów prowadzonych zajęć w przedszkolu i przydatności informacji uzyskanych na warsztatach.

   Przygotowano informację na stronę internetową przedszkola i gminy. Kontynuowano prowadzenie dokumentacji.

22 czerwca na zakończeniu roku szkolnego dzieci z grupy II zaprezentowały scenki z „Małego odkrywcy”.

Lipiec – przeprowadzono monitoring i ewaluację. Opracowano wyniki ankiet podsumowujących dla rodziców dotyczących efektów prowadzonych zajęć w przedszkolu i przydatności informacji uzyskanych na warsztatach.  Przygotowano opracowanie wyników ankiet podsumowujących dla nauczycieli dotyczących wpływu nowego programu na jakość uczenia i efekty dzieci. Podsumowano wyniki testów ogólnych wiadomości na temat otaczającego świata i znajomości liter i wyrazów przez dzieci po zajęciach z ,,Małego Odkrywcy”.

Wyniki ewaluacji pozwalają stwierdzić, że zamierzone cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte. Są nimi:

-               zwiększenie wiedzy przez nauczycielki przedszkola z zakresu nowoczesnych strategii uczenia się a także z zakresu wspierania dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym;

-               zwiększenie zaangażowania ojców w edukację dzieci;

-               zwiększenie świadomości i wiedzy u rodziców na temat wspierania własnych dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym;

-               wzrost poziomu wiedzy u dzieci na temat otaczającego świata i znajomości liter i wyrazów;

-               wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze wsi z dziećmi z miasta;

Przygotowano informację na stronę internetową przedszkola i gminy.

Zakończono dokumentowanie realizacji projektu.