1 grudnia 2015. imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz
100 urodziny mieszkańca gminy Mokobody

        W dniu 11 stycznia 2012 r. Pan Jan Noszczak obchodził swoje 100 urodziny. Jest mieszkańcem miejscowości Wyłazy położonej w gminie Mokobody, jednak ze względu na potrzebę stałej opieki obecnie przebywa u córki Pani Jadwigi Staręga w miejscowości Białki k. Siedlec. Pan Jan jest obecnie najstarszym mieszkańcem naszej gminy, dlatego dzień tak znaczącego jubileuszu musiał być należycie uhonorowany.

          Z wizytą do Jubilata przybyli przedstawiciele Gminy Mokobody: Pani Iwona Księżopolska - Wójt Gminy Mokobody i Pani Hanna Bielecka - Z-ca Kierownika USC. Z ramienia Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach obecny był Pan Stanisław Murawski - pełniacy funkcję kierownika.

         Z racji tego, iż Pan Jan Noszczak obecnie przebywa na terenie Gminy Siedlce z życzeniami przybyli również: Pan Mirosław Bieniek - Wójt Gminy Siedlce, Pan Grzegorz Koc Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Kazimierz Prochenka – Z-ca Kierownika USC.  

          Pomimo sędziwego wieku oraz przebytego wylewu Pan Noszczak jest osobą sprawną i bardzo kontaktową. Czekał na spotkanie z Panią Wójt, ponieważ jak wspomiał, pamiętał jak bywała w miejscowości Wyłazy. Z zaciekawieniem wypytywał o każdego z gości oraz przysłuchiwał się rozmowie, zaś wydarzenia związane choćby z czasem wojny można usłyszeć od niego w najdrobniejszych szczegółach.
           Dobre samopoczucie jakim okazuje się Jubilat spowodowane jest zapewne bardzo troskliwą opieką córki, która dała się poznać jako osoba niezwykle ciepła i troskliwa.