Logo Gmina Mokobody

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 10577
W sumie: 198688

News

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ URZĄD GMINY MOKOBODY

10.07.2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ URZĄD GMINY MOKOBODY

 

Informujemy, że podczas wydarzeń (spotkań, uroczystości, zawodów i tym podobnych wydarzeń dla mieszkańców gminy Mokobody i przybyłych gości) organizowanych lub wspieranych przez Gminę Mokobody będą wykonywane,
a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w ww. wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Gminę Mokobody reprezentowaną przez Wójta Gminy bądź odbywającym się
z udziałem kierownictwa albo pracowników Urzędu, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych.

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji
o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez
Gminę Mokobody.

Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej, prasie lokalnej, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, tj. promocji Gminy Mokobody.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo
w wyżej opisanych wydarzeniach jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku.

Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

Ponadto informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mokobody,
Pl. Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl

Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Mokobody przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Mokobody.

Wójt gminy zaprasza

 

      Iwona Księżopolska


 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.