Logo Gmina Mokobody

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 15643
W sumie: 221847

News

News zdjęcie id 826

Zarządzenie w sprawie powtórzenia wyborów uzupełniających

14.05.2020

Komisarz Wyborczy w Siedlcach I postanowieniem Nr 253/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego, Pana Karola Olszewskiego, w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 14, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

            W  związku z powyższym, zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 3 września 2019 r. termin wyborów uzupełniających wyznaczono na dzień 10 listopada 2019 r.
Terminy czynności wyborczych zostały określone w kalendarzu wyborczym, stanowiącym załącznik do zarządzenia. Jednakże w wyznaczonym terminie nie złożono Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach I zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego. W tej sytuacji wybory nie zostały przeprowadzone.

            Zgodnie z art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem, licząc od dnia 10 listopada 2019 r.

            W zaistniałej sytuacji wydanie zarządzenia stało się konieczne. Kalendarz wyborczy został ustalony zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie wyborczym.

 

 

K O M U N I K A T

 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I
z dnia 14 maja 2020 r.

 

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 26 lipca 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Mokobody w okręgu wyborczym nr 14, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

3) komitetowi wyborczemu organizacji,

4) komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach I do dnia 1 czerwca 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 w godzinach pracy, tj. od 8.00 do 16.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z uwagi na system pracy zdalnej – tel. 600 973 530) .

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Mokobodach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach (adres j. w.), w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 .

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Mokobody za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r.

 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 13 lipca 2020 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 21 lipca 2020 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Mokobody do dnia 17 lipca 2020 r.

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 26 października 2020 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: siedlce.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Komisarz Wyborczy w Siedlcach I

/-/ Karol Pachnik

 

/_portals_/mokobody/CKFiles/zarządzenie_Mokobody.pdf

Wójt gminy zaprasza

 

      Iwona Księżopolska


 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.