Logo Gmina Mokobody

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 31562
W sumie: 31562

News

Urząd Gminy w Mokobodach przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za rok 2016.

12.01.2016

WŁAŚCICIELE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

        Urząd Gminy w Mokobodach  przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za rok 2016.

        Zgodnie z Art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 528) deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego każdego roku lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Formularz deklaracji wraz z załącznikiem można pobrać na stronie Ministerstwa Finansów –http://www.finanse.mf.gov.pl. ,  zakładka „Podatki i opłaty lokalne” – „Podatek od środków transportowych” – „Formularze”  lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 11.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
  całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
    prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
• autobusy.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
• osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
• posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

        Jednocześnie przypominamy o terminach płatności podatku od środków transportowych. Podatek wpłaca się w dwóch ratach, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy.

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach:
- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku - I rata
- do dnia 15 września – II rata.
 W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

 Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Mokobodach lub na rachunek:

PEKAO S.A. I O/Węgrów nr 21 1240 2731 1111 0000 3839 2540

 

Wójt gminy zaprasza

 

      Iwona Księżopolska


 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.